Forældrerådgivning og familieterapi

I min praksis kommer der familier med alle slags problemstillinger. I alle familier opstår der udfordringer og problemer i dagligdagen, som ofte bliver løst uden de store bekymringer.

Der kan dog opstå nogle situationer, hvor vi som forældre kan være i tvivl og mangle vide om, hvad der skal til for at vores barn kommer i trivsel igen. Det som plejer at virke er måske ikke længere tilstrækkeligt. Det kan derfor være en god idé at få en udefra til at hjælpe med at gennemskue barnets udfordringer, så det bliver klarere, hvordan man kan støtte sit barn og hele familien endnu bedre.

Det kan også være en hjælp at få et bedre overblik hvad der kan skyldes ydrepåvirkninger fra f.eks. skole/institutioner og kammerater, og hvad skyldes indre påvirkninger fra familiens samspil, så

der oparbejdes flere ressourcer og fokuseres på nye løsninger og -muligheder.

I familierådgivningen kan der bl.a. arbejdes med:

  • Mistrivsel hos en eller flere i familien
  • Uenighed om børneopdragelse
  • Vanskeligheder med grænsesætning
  • Dårlig og uhensigtsmæssig kommunikation i familien
  • Ufordringer i skolen
  • Skilsmisse
  • Udfordringer/ problemer ved at være en sammenbragt familie
  • Teenageproblemstillinger
  • Tab, Sorg og krise i familien

Typisk opstart af et forløb hos mig

En samtale med begge forældre, en samtale med barnet og forældrene. Herefter beslutter vi sammen hvordan det videre forløb skal se ud.

Det er meget individuelt fra familie til familie. Nogle gange er det nok med et par møder og andre gange skal der et længere forløb til.

En session er 1 ½ time