Familievejledning og familiebehandlingsforløb

Jeg tilbyder en helhedsorienteret indsats til familier, hvor der fx. kan være højt skolefravær, mistrivsel i daginstitution eller skole, manglende struktur i hverdagen, bekymring for forældre-barn relationen eller omsorgssvigt.

Jeg opnår gode resultater med en kombination af pædagogisk støtte, rådgivning, familieterapi og inddragelse af familiens og barnets netværk. Jeg sætter barnet og familien i centrum. Jeg taler altid med børnene og har dem med i processen.

Min tilgang er konkret, fremadrettet og ressourceorienteret. Jeg tror på, at der altid er en vej frem, når der skabes overblik, fælles planer og fokus på det, der virker!

  • Jeg leverer faglig effektivitet med hjerte.
  • Jeg tilbyder en tidsbegrænset, effektiv indsats i familier, hvor børn og unges trivsel er udfordret eller truet.
  • Jeg sørger for struktur, overblik og konkrete løsninger i hverdagen udover et indgående arbejde med familiens dynamik, relationer og netværk.
  • Jeg udarbejder status og evalueringer i følge aftale med sagsbehandler.

Praktisk

Tilbud til familien kan gives indenfor servicelovens paragraf 11 eller 52.

Jeg udarbejder et tilbud med udgangspunkt i handleplanen og eventuelle særlige behov. Jeg tager altid hjem i familien og gerne på varierende tidspunkter afhængigt af, hvad opgaven kræver.

Helhedsorienteret indsats til børn, unge og familier!

Vi går nye veje indenfor familiebehandling. Vi opnår gode resultater med en kombination af pædagogisk støtte, rådgivning, familieterapi og inddragelse af familiens og barnets netværk.

Download ydelsesbeskrivelse (PDF)

Hjælp til skilsmissefamilier i højkonflikt!

KIFF forældrekurser er en kombination af undervisning og rådgivning. Erfaringer viser, at netop denne kombination gavner forældres samarbejde og giver de voksne bedre overblik til at hjælpe sig selv og børnene gennem bruddet.

Download ydelsesbeskrivelse (PDF)

Hjælp og rådgivning til forældre, der har børn med særlige behov

PREP forebygger skilsmisser med op til 30%, og flere kommuner vælger i dag PREP kurser til at styrke forældresamarbejdet og forebygge skilsmisse.

Download ydelsesbeskrivelse (PDF)