PAR-rådgivning

Der kan være mange årsager til at vælge parrådgivning. Nogle par vælger at komme i rådgivning, fordi de har store udfordringer og vanskeligheder og andre oplever måske at de har et dejligt parforhold, men gerne vil forbygge evt. kriser.

God kommunikation er en af de vigtigste faktorer i et parforhold. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte- og mange føler sig ikke forstået af deres partner

Eksempler på områder hvor parrådgivning kan være en løsning:

  • forholdet udvikler sig i en destruktiv retning
  • dårlig kommunikation, mange skænderier
  • Oplevelsen af ikke at blive hørt og forstået af sin partner
  • intimiteten/gnisten er væk
  • den ene part ønsker at bryde forholdet
  • forskellige værdier og ønsker for fremtiden

Jeg kan hjælpe jer med at skabe et trygt rum, hvor der bliver skabt mulighed for at få talt om de frustrationer, I har i forhold til hinanden og få arbejdet med nogle af de ønsker, I har for jeres forhold.

Derudover får I nogle konkrete redskaber til at kunne ændre destruktive mønstre, således at I ved egen hjælp selv kan løse eventuelle konflikter/uoverenstemmelser i hverdagen.

Parforholdskurser (PREP)

Ønsker I et mere intensivt forløb, kan parforholdskurset PREP være en mulighed.

Du kan læse mere om kurset under PREP.