Rådgivning til adoptivfamilier (PAS)

Adopterede børn har ofte haft en hård start på livet og til tider nogle helt umenneskelige forhold inden adoptionen. Barnet udviser måske en adfærd, som kan være svær at forstå som forældre, da man jo ikke har været en del af barnets første tid. Det kan derfor være en god idé at få en udefra med en særlig viden om adoption til at hjælpe sig med at tyde og blive klare på sit barn, så man kan støtte og hjælpe sit barn endnu bedre i dagligdagen.

Alle adoptivfamilier har nu mulighed for at få 20 timers rådgivning indtil barnet fylder 18 år mod en egenbetaling på 100 kr. pr. time.

Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn

Adoptivforældre skal modtage 2x3 timers rådgivning før og efter hjemtagelsen af barnet.

Jeg har mulighed for at komme hjem til jer.

Rådgivning til voksne adopterede

En adoption varer hele livet, og der kan derfor også senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer fx. jobskifte, når man bliver gift/skilt, eller når man selv bliver forældre.

Egenbetaling 100 kr. pr. time

Gruppeforløb for adopterede børn og unge

De fleste adopterede børn og unge udvikler og klarer sig godt. Mange går samtidig og tumler med spørgsmål, tanker og følelser som knytter sig til at være adopteret.

At deltage i gruppesamtaler for adopterede børn/unge kan bidrage med noget helt særligt, da børnene/de unge her får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende og udveksle tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om ens egen.

Gruppeforløbende finder sted i Nørregade i Kbh. og de er gratis.

Gratis undervisning om adopterede børn til fagpersoner

4 timers undervisning i relation til adoptionsspecifikke forhold.Kurset har fokus på aspekter ved det adopterede barns institutions- og skoleliv.

Kurset hendvender sig sig til instutioner (børnehaver, vuggestuer, skoler, SFO mv.) og personale i den lommunale forvaltning (socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, tale-/høre-pædagoger, støttepædagoger m.fl.)

Jeg er tilknyttet Ankestyrelsens som PAS-adoptionskonsulent.

PAS (Post Adoptions Services) er den internationale betegnelse for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier.

Derudover er jeg børnegruppeleder for Ankestyrelsens adoptionsgrupper for børn og teenager.