Profil & erfaring

Jeg er født i 1972 i Syd Korea og blev adopteret til Danmark da jeg var 2 år. Jeg har en uddannelse som lærer, men skiftede efter få år spor mod den terapeutiske verden. Jeg har arbejdet inden for undervisning, pædagogik, rådgivning og terapi i de sidste 20 år.

Jeg har en bred terapeutisk baggrund. Jeg er uddannet som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, København. Endvidere har jeg en familieterapeutisk/rådgivningsuddannelse fra det tidligere Kemplerinstitut. Begge ovenstående institutter er godkendte af Undervisningsministeret. Derudover har jeg en overbygning som Imago par/relationsterapeut fra Det danske Imago Institut og er certificeret PREP- og KIFF-leder fra Center for familieudvikling. Jeg er på nuværende tispunkt i gang med en uddannelse som Relationel biologisk traumeterapeut hos Ulla Rung Weeke.

Min terapeutiske og rådgivningsmæssige baggrund tager primært udgangspunkt i oplevelsesorienteret/systemisk familieterapi, Gestaltterapi, kognitiv terapi og eksistentiel psykoterapi. Jeg arbejder ikke efter en bestemt metode eller retning, men benytter mig af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i den pågældende situation. Mit arbejde er selvfølgelig også præget af de efterhånden mange års praktisk erfaring, som jeg har inden for feltet. Derudover lægger jeg stor vægt på at have en åben og anerkendende tilgang til de mennesker, jeg har med at gøre.

  • Jeg har I mange år arbejdet på et krisecenter for voldsramte familier og børn. Har stået for at afholde børnegrupper og gruppeterapeutiske forløb for voksne.
  • Jeg har haft egen praksis siden 2008, hvor jeg har tilbudt coaching/rådgivning/terapi til enkeltpersoner, familier og grupper.
  • Lavet evidensbaseret familiebehandling ift. teenagere med en antisocial adfærd.
  • Jeg har holdt oplæg/workshops for forskellige faggrupper.
  • Jeg har afholdt Coachingforløb i forbindelse med stress og outplacementopgaver.
  • Jeg har været ansat i kommunalt regi (PPR), hvor jeg har arbejdet med netværksarbejde og familierådgivning til familier med både små og store udfordringer.
  • Jeg har fra mine kommunale ansættelser stor erfaring med koordinering og udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i kommuner.
  • Jeg har stået for implementering, udvikling og afholdelse af forældrekurser i Fredensborg kommune
  • Jeg underviser i PREP og KIFF kurser for par og skilte forældre.
  • Jeg har mange års erfaring med adoptionsrådgivning og afholdelse af gruppeforløb for børn/unge.

Jeg modtager løbende supervision, både individuelt hos ekstern supervisor og gennem deltagelse i tre forskellige supervisionsgrupper. Jeg holder mig fagligt opdateret igennem kurser og oplæg. Dette gør jeg for at dygtiggøre mig som terapeut, rådgiver og underviser.