Privatlivspolitik

Velkommen hos Vejenvidere.dk Kristine Kim Nielsen, Nørregade 41,1165 København K.

Et forløb starter med kontakt til mig, f.eks. via SMS, E-mail eller telefon. Dernæst følger første konsultation og eventuelt efterfølgende konsultationer. I dette forløb, primært ved første konsultation, indhenter jeg oplysninger for at kunne identificere dig eller dit barn som klient og for at kunne planlægge konsultationen. Som en del af min konsultation noterer og behandler jeg oplysninger om dig eller dit barn. Hvis henvendelsen omhandler dit barn, giver du som forældre samtykke til at jeg indhenter oplysninger vedr. dit barn.

Et undervisningsforløb starter med kontakt til mig, f.eks. via SMS, E-mail eller telefon. Dernæst følger en aftale om undervisningens afvikling. I dette forløb indhenter jeg oplysninger for at kunne identificere dig. Som en del min undervisning noterer og behandler jeg oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandles?

Jeg noterer følgende kontaktoplysninger: Fornavn og efternavn, cpr. nummer og adresse, E-mail og telefonnummer. Jeg bruger disse oplysninger til kontakt med dig og til administrative funktioner. Jeg kan også notere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Derudover notere jeg det du oplyser ved første konsultation, men efterfølgende fører jeg ikke journal på dig.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt om helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Jeg har skærpet underretningspligt. Jeg vil dog altid underrette dig/forældre om dette, hvis det skulle blive nødvendigt.

Jeg udveksler oplysninger med betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din konsultation helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. Ankestyrelsen eller en kommune, videregiver jeg de oplysninger der er nødvendige for at gennemføre betalingerne til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Jeg opbevarer journal og andre oplysninger i 5 år fra det seneste notat i journalen eller undervisningsforløb.

I særlige tilfælde kan oplysningerne opbevares længere.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Jeg kan give dig indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at du kontakter: mail@vejen-videre.dk

5. Klage

Klager over vores konsultation af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.